Verberg deze melding X Om Sounds.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid .

Makkelijk bestellen tegen lage prijzen. Betalen met iDeal, Mr Cash, Sofort, creditcard of Paypal.


Privacyverklaring

Vooraf

Sounds.nl, gevestigd aan Brabantse Turfmarkt 87, 2611 CM Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij respecteren de privacy van al onze bezoekers en klanten van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Sounds.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • - Aanhef, voor- en achternaam
 • - Adres en woonplaats
 • - Telefoonnummer (niet verplicht, wel aan te raden)
 • - E-mailadres
 • - IP-adres
 • - Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Voor het verwerken van betalingen maken we gebruik van derde partijen, wij geven aan deze partijen alleen het ordernummer en het orderbedrag door. Aanvullende gegevens die aan deze derde partijen door jou worden verstrekt worden niet aan ons doorgegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@sounds.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag voor gegevensverwerking

Sounds.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • - Voor het verzenden van je bestelling naar het juiste adres
 • - Voor het afhandelen van je betaling
 • - Voor het op de hoogte houden over het verloop van de bestelling
 • - Voor het versturen van promotionele e-mails (mits je daar toestemming voor hebt gegeven)
 • - Voor het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • - Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Geautomatiseerde besluitvorming

Sounds.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sounds.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we deze of gebruiken deze gegevens anoniem voor bijvoorbeeld statistische doeleinden.
We hanteren de volgende termijnen voor verwijdering aan:

 • - Klantaccounts die niet worden gebruikt worden na 7 jaar verwijderd
 • - Factuur-, betaal-, en ordergegevens bewaren we 7 jaar. Dit is een verplichting van de belastingdienst. Op verzoek kunnen we deze gegevens dus niet verwijderen
 • - E-mail communicatie wordt na 2 jaar verwijderd
Delen van persoonsgegevens met derden

We delen je gegevens uitsluitend aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van je bestelling. Het betreft hier bezorgpartners, betaalpartners en een bedrijf dat voor ons reviews verzameld. Wij verstrekken aan deze partners uitsluitend gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun service.

Sounds.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sounds.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die wij gebruiken

Sounds.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sounds.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies van google analytics.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geinformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sounds.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@sounds.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Sounds.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassen en uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.
Via deze link kun je ook afmelden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sounds.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@sounds.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

Neem direct contact op

Kun je op deze pagina geen antwoord vinden op je vraag, neem dan contact op via e-mail of telefoon. Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens openingstijden van de winkel.

phone 015 2131053
phone klantenservice@sounds.nl