Verberg deze melding X Om Sounds.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid .

Makkelijk bestellen tegen lage prijzen. Betalen met iDeal, Mr Cash, Sofort, creditcard of Paypal.


Klantenservice

Artikelen zoeken

Zoektips

- Om te zoeken vul je je zoektermen in bovenaan de pagina. Krijg je zeer veel resultaten probeer dan meerdere zoektermen in te vullen, bv de artiestnaam en één of meerdere woorden uit de titel van een bepaald album.
- Om te filteren in de zoekresultaten kun je links in het scherm filteren op drager (cd, dvd, lp, etc). Ook kun je je resultaten filteren op artiesten.
- Ten slotte kun je de sortering aanpassen op bv releasedatum of titel.

Ik kan een artikel niet vinden

Wanneer je een bepaald artikel niet kunt vinden kan dat aan de volgende redenen liggen:
- Het betreffende artikel is niet leverbaar, nog niet leverbaar of vervallen.
- Je hebt wellicht een spelfout gemaakt in je zoekopdracht. Probeer de juiste spelling van de Artiest, Groep of Titel te achterhalen via bv een zoekmachine.
- Probeer minder zoektermen in te vullen bij je zoekopdracht, hoe minder termen hoe meer resultaten.
- Kun je nog steeds je gezochte artikel niet vinden neem dan contact met ons op via de contactpagina

Artikelen bestellen en betalen

Artikelen bestellen

Je bestelt artikelen door ze in je virtuele winkelwagentje te plaatsen via de knop 'in winkelwagentje'. Rechtsboven in het scherm zie je een beknopte inhoud van je winkelwagentje. Door te klikken op 'afrekenen' of 'Winkelwagentje' kun je de gedetailleerde inhoud van je winkelwagentje zien.

Bestelling afronden

Wanneer je alle gewenste producten in je winkelwagentje geplaatst heb kun je gaan afrekenen. Dit doe je door te klikken op 'afrekenen' in het winkelwagentje rechts boven in het scherm. Vervolgens dien je een aantal stappen te doorlopen om je bestelling en betaling af te ronden. Om te kunnen afrekenen dien je jezelf te registreren bij deze site. Dit kan ook tijdens het afrekenen. Tijdens het afrekenen kun je kiezen tussen afhalen of verzenden, je betaalwijze kiezen en eventueel een ander verzendadres opgeven (bijvoorbeeld om een artikel kado te doen).

Betaalwijzen

Je kunt bij ons op de volgende manieren betalen:
- via iDeal. Dit wordt door vrijwel alle banken in Nederland ondersteund.
- via Mr. Cash. Dit wordt door vrijwel alle banken in België ondersteund.
- via Sofort Banking. Speciaal voor onze klanten uit Duitsland.
- met je creditcard. We accepteren EuroCard, Visa en American Express. De betaling wordt afgehandeld door PayPal.
- met je PayPal account.
- door vooruit te betalen. Wanneer de betaling bij ons binnen is gaan we de bestelling in behandeling nemen. Met deze manier van betalen loopt je bestelling wel een kleine vertraging op. Maak hierbij gebruik van de betaaloptie: Bank vooruitbetalen.

Verzendkosten

Nederland

Voor het verzenden van cd's en dvd's binnen Nederland rekenen we € 1,75 verzendkosten. Voor bestellingen die lp's bevatten rekenen we € 6,00 verzendkosten. Dit zijn vaste bedragen ongeacht het aantal producten.

Europa (EU)

Voor het verzenden van cd's en dvd's (tot maximaal 3 stuks) binnen de Europese Unie rekenen we meestal € 4,00 verzendkosten. Voor overige bestellingen tot 2 kg rekenen we meestal € 10,00 verzendkosten.

Overige landen

Voor het verzenden van cd's en dvd's (tot maximaal 3 stuks) buiten de Europese Unie rekenen we meestal € 7,00 verzendkosten. Voor overige bestellingen rekenen we diverse verzendkosten.

Acceptatie van de bestelling

In principe worden alle geplaatste bestellingen gewoon geaccepteerd.
Het kan echter gebeuren dat het bestelde artikel niet meer voor de de bestelprijs geleverd kan worden of dat het bestelde artikel niet meer leverbaar is. In deze gevallen kunnen wij de bestelling annuleren. Het betaalde bedrag wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op je rekening.

Annuleren van de bestelling

Je heb het recht om je bestelling te annuleren.
Dit kun je doen door een mailtje naar ons te sturen met daarin het verzoek om de bestelling te annuleren. Je kunt je order annuleren zolang de order nog niet is verstuurd. We betalen het eventueel betaalde bedrag binnen 7 dagen terug op je rekening. Indien de bestelling reeds verzonden is kun je de bestelling binnen 14 werkdagen na levering retourneren. Je betaalt dan wel zelf de verzendkosten voor het terugsturen.

Het verloop van de bestelling

Leverbaarheid en levertijd van producten

De meeste producten die niet bij ons op voorraad zijn hebben een levertijd van minder dan een week. Het kan echter voorkomen dat producten (met name import) een langeren levertijd hebben. Wij proberen zo goed mogelijk de levertijd en leverkans van een product aan te geven. In de praktijk kunnen deze nogal eens afwijken (ook in positieve zin). In het geval van een grote overschrijding van de levertijd zullen we via email of telefoon gezamelijk een oplossing proberen te vinden voor dit probleem. Indien een product helemaal niet meer leverbaar blijkt te zijn zullen we je een email sturen en binnen 7 dagen het eventueel reeds betaalde bedrag terugstorten op je rekening.

Artikelen op voorraad

Op onze site kun je zien of een bepaald artikel op voorraad is We doen ons beste deze gegevens zo nauwkeurig mogelijk bij te houden. Het kan echter voorkomen dat een artikel toch niet op voorraad is ondanks dat dit wel wordt aangegeven op de site. Mocht je dit artikel besteld hebben dan zullen we contact met je opnemen. We kunnen het artikel voor je bestellen of je kunt je order kosteloos annuleren. Om zeker te weten of een artikel daadwerkelijk op voorraad is kun je via de contactpagina contact met ons opnemen of even bellen (015-2131053).

Prijzen en prijswijzigingen

Soms kan het voorkomen dat producten niet meer voor de door jou betaalde prijs kunnen worden besteld. Prijzen veranderen dagelijks bij onze leveranciers. In dat geval hebben wij het recht een bestelling te annuleren. We zullen het eventueel reeds betaalde bedrag dan binnen 7 dagen terugstorten op je rekening. Mocht de prijs van een product nog voor de datum van levering (de dag dat wij versturen) omlaag gaan zal het verschil binnen 7 dagen worden terugbetaald. Na levering is geen creditering meer mogelijk.

Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

Wanneer wordt de bestelling verzonden

De bestelling wordt pas verzonden indien alle artikelen bij ons op voorraad zijn.
Wanneer je bijvoorbeeld 2 cd's besteld waarvan er ééntje door ons besteld moet worden wachten wij met verzenden totdat de bestelde cd binnen is. Wil je het artikel dat wel al op voorraad is sneller in je bezit hebben, dan raden we je aan twee aparte orders te plaatsen. Je betaald dan wel 2 maal verzendkosten. Indien de bestelling om wat voor reden ernstige vertraging oploopt kunnen we in overleg de zending in delen verzenden.

Algemene Voorwaarden

Vooraf

Deze leveringsvoorwaarden zijn opgesteld om een duidelijke opsomming te maken van jouw en onze plichten en rechten. We zullen echter altijd proberen om geplaatste orders naar ieders tevredenheid af te ronden zonder met ons vingertje te hoeven wijzen op deze voorwaarden.

Als je een bestelling plaatst op www.sounds.nl ga je akkoord met deze algemene leveringsvoorwaarden. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken door www.sounds.nl

Alle bestellingen worden afgehandeld door de winkel Sounds.nl, Brabantse Turfmarkt 87, 2611 CM Delft.

Download de algemene voorwaarden
Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zAanvullende overeenkomst:aken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • 4. Dag: kalenderdag;
 • 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;/li>
 • 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Sounds.nl
Brabantse Turfmarkt 87
2611 CM Delft
Telefoon: 015 2131053 (tijdens openingstijden van de winkel)
Email: klantenservice@sounds.nl
KvK-nummer: 86778129
BTW-identificatienummer: NL864080992B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 • 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 • 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 • 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 • 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 • Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 • 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 • Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 • 5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 • 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 • 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 • 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 • 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 • 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 • De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 • 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 • 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 • 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 • 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 • 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 • 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

  • 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  • 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  • 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

  Artikel 13 – Levering en uitvoering

  • 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  • 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
  • 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  • 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  • 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

  • Opzegging:
  • 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  • 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  • 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
   - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
   - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
   - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
  • Verlenging:
  • 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  • 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  • 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  • 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
  • Duur:
  • 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

  Artikel 15 – Betaling

  • 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  • 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  • 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  • 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

  Artikel 16 – Klachtenregeling

  • 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  • 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
  • 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  • 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
  • 5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  Artikel 17 – Geschillen

  • 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
  • 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
  • 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
  • 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
  • 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
  • 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
  • 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

  Artikel 18 – Branchegarantie

  • 1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
  • 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

  Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

  • 1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
  • 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

  Adres Stichting Webshop Keurmerk:
  Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

  Sounds.nl
  Brabantse Turfmarkt 87
  2611 CM Delft
  klantenservice@sounds.nl

Annuleren, defecten en retourneren

Ik wil graag afzien van mijn bestelling

Indien je voor wat voor reden dan ook spijt hebt van je bestelling, dan kun je het binnen 14 dagen contact met ons opnemen via email of telefoon. We zullen dan direct je order annuleren en het reeds betaalde orderbedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen.

We zijn wettelijk verplicht ook een formulier voor herroeping aan te bieden:

Download het modelformulier voor herroeping

Wanneer mag ik een product retourneren

Indien je voor wat voor reden dan ook spijt hebt van je aankoop, dan kun je het binnen 14 dagen contact met ons opnemen via email of telefoon. Hierna vertellen wij je hoe je het product kunt terugsturen.
Het product dient in ongebruikte staat te zijn en de verzendkosten zijn voor jouw rekening.
Stuur nooit zomaar een product retour zonder daarover eerst contact met ons op te nemen. Deze retouren worden niet in behandeling genomen! Binnen 14 dagen nadat het product in goede orde bij ons is aangekomen storten we het betaalde bedrag terug op je rekening.

Beschadigd/defect product/doosje

Soms kan het voorkomen dat een product beschadigd en/of defect is. We vragen je binnen redelijke termijn contact met ons op te nemen via email of telefoon. Hierna vervangen je aankoop kostenloos met een nieuw exemplaar.
In het geval van een beschadigd, te vervangen doosje sturen we je een nieuw doosje op. Neem in dit geval even contact op via email of telefoon. Zo hoef je het product niet te retourneren.

Defecte LP's controleren wij altijd in onze winkel. Wanneer de lp niet defect blijkt wordt deze niet vervangen. Dit kan voorkomen om je de LP wellicht thuis afspeelt op een kwalitatief minder goede platenspeler of als je naald is versleten.
Voorbeelden van platenspelers waar wij slechte ervaringen mee hebben zijn: Crosley, Denver, Ricatech, Ion, Fenton en de meeste retro-look platenspelers.
Kosten voor het retourneren van je LP zijn in dit geval voor eigen rekening.

Verkeerd product ontvangen

Soms kan het voorkomen dat we per ongeluk een verkeerd product hebben gestuurd. We vragen je binnen redelijke termijn contact met ons op te nemen via email of telefoon. Hierna vervangen je aankoop kostenloos met het juiste product.

LP's die overslaan of blijven hangen, lees eerst dit

LP's die worden afgespeeld op een kwalitatief minder goede platenspeler of wanneer de naald is versleten kunnen makkelijker overslaan of blijven hangen. Dit komt meestal niet door een defect aan de LP.
Defecte LP's controleren wij altijd in onze winkel. Wanneer de lp niet defect blijkt wordt deze niet vervangen.
Voorbeelden van platenspelers waar wij slechte ervaringen mee hebben zijn: Crosley, Denver, Ricatech, Ion, Fenton en de meeste retro-look platenspelers.
Kosten voor het retourneren van je LP zijn in dit geval voor eigen rekening.

Registratie en accountgegevens

Hoe registreer ik mij bij Sounds.nl

Om te kunnen bestellen dien je je te registreren. Hiervoor dien je een aantal gegevens aan ons door te geven. We hebben uiteraard geprobeerd dit aantal gegevens zo klein mogelijk te houden. Om je te kunnen registreren dien je een gebruikersnaam en een wachtwoord op te geven. Hiermee kun je dan in het vervolg inloggen. Registeren kun je door op deze link te clicken.

Zijn mijn gegevens veilig

Je persoonlijke gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de afhandeling van bestellingen. Ze zullen nooit worden doorgegeven of worden doorverkocht aan derden.
Bij het registeren, afrekenen, inloggen en wijzigen van je gegevens wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding (SSL), te herkennen aan het 'slotje' onderin je browser. Hiermee worden je prive-gegevens optimaal beschermd.

Wachtwoord vergeten

Indien je je wachtwoord bent vergeten kun je een nieuwe aanmaken door op deze link te klikken.
Hier vul je je email adres in. Vervolgens ontvang je een mailtje waarin staat uitgelegd hoe je een nieuw wachtwoord dan aanmaken.

Gegevens wijzigen

Je kunt je gegevens wijzigen op de 'account pagina'. Hier kun bijvoorbeeld ook een extra verzendadres aanmaken wanneer je bijvoorbeeld een cd cadeau wilt doen aan iemand. Je kunt hier ook de status van je bestelling nakijken.

Klachtenafhandeling

Ik heb een klacht

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft.
Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan ons door te geven.
Dit kan per e-mail, maar ook via regulier post en/of telefonisch.

Onze medewerkers zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Sounds.nl bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Privacy

Zijn mijn gegevens veilig

Bij Sounds.nl zijn al je persoonlijke gegevens 100% veilig.
Je persoonlijke gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de afhandeling van bestellingen. Ze zullen nooit worden doorgegeven of worden doorverkocht aan derden.
Onze site maakt gebruik van een beveiligde verbinding (SSL), te herkennen aan het 'slotje' in je browser. Hiermee worden je prive-gegevens optimaal beschermd.
Heb je eventueel nog vragen of opmerkingen over de privacy neem dan gerust even contact met ons op via email of telefoon.

Pricacyverklaring

Je privacy is belangrijk voor ons. Wil je weten wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt, lees dan hier onze privacyverklaring.

Overige vragen

Ik heb een vraag

Indien je een vraag hebt over bijvoorbeeld een product of over wat dan ook dan kun je een berichtje sturen via de contactpagina.
Tijdens openingstijden kun je natuurlijk ook even bellen. Houd er wel rekening mee dat het af en toe druk kan zijn in de winkel, dan nemen we de telefoon niet op. Probeer het dan later nog eens of stuur een emailtje.

Vacatures

We begrijpen dat veel mensen bij ons willen werken. We krijgen vrijwel dagelijks mensen in de winkel die bij ons willen solliciteren. We hebben echter slechts zelden vacatures. Indien we vacatures hebben zullen we die vermelden op de facebook pagina van Sounds Delft. Indien er geen vacatures zijn heeft het geen zin om bij ons te solliciteren.

Neem direct contact op

Kun je op deze pagina geen antwoord vinden op je vraag, neem dan contact op via e-mail of telefoon. Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens openingstijden van de winkel.
Hou er wel rekening mee dat het op bepaalde momenten (zoals of zaterdagmiddag) druk kan zijn in de winkel. Probeer het dan later nog een keer.

phone 015 2131053
phone klantenservice@sounds.nl